Bespravna

Tekst prijave

Bespravna gradnja na pomorskom dobru,svaku zimu se malo pomalo šire,a grad očito to dopušta.

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj12. veljače 2024. 17:10

    Napravimo izvid i utvrdimo činjenice