Bilo

Tekst prijave

Poštovani za Gratske Redare.... bilo bi konačno red da se opere ulica A.Ferri od strane izvođača na zgradurini bivše star. hladnače ne da samo pmetu pola metra ispod skele a ostala cesta???... jer kad prolaze auti se diže prah

Lokacija

  1. Komunalni Servis Rovinj d.o.o.
    Komunalni Servis Rovinj d.o.o.16. srpnja 2024. 08:47

    Stavimo u raspored. Nažalost ograničeni su nam resursi u ljudstvu pa vas molimo za strpljenje.