Borovi

Tekst prijave

Molim vas da uklonite gnijezda borovih prelaca u šumi kod plaže Borik, jer su prelci opasni za djecu na dječjem igralištu i plaži.

Lokacija

  1. Komunalni Servis Rovinj d.o.o.
    Komunalni Servis Rovinj d.o.o.16. veljače 2024. 21:50

    Pokušati ćemo ukloniti gnijezda, ovisno o visini i dostupnosti istima. Svakako pozivamo sve na dodatan oprez.