Dozvole

Tekst prijave

Poštovana gos u gradu čitajući članke o razvoju grada Rovinja u svrhu boljeg napretka grada i pružanje veće kvalitete življenja u gradu. Htjeli bi se osvrnuti na dozvole koje izdajete u svrhu održavanja događanja u centru grada koje se koriste za moralno i psihološko uznemiravanje građana u tom djelu di dozvole izdajete .Bez prethodnog odobrenja sanitarne inspekcije koji svaki aparat mora biti baždaren a ne da se decibeli penju i do 180 bB i to u noćnim satima iza 23 h vjerujemo da ćete zasigurno ubuduće vise brinuti o zdravlju vaši sugrađana pa dozvole neizdavati za svrhu da si pojedini privatnici pune džepove nemareci za sve oko sebe ljep pozdrav

Lokacija

  1. Grad Rovinj
    Grad Rovinj28. rujna 2023. 09:05

    U svakom odobrenju zadani su limiti buke. S komunalnim redarstvom kontroliramo buku te smo izdali nekoliko opomena, upozorenja i mjera uskraćenja radnog vremena zbog nepoštivanja razina buke. Koncerti i manifestacije su izuzeti iz ograničenja buke.