Građevinski

Tekst prijave

Građevinski radovi unatoč zabrani.

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj9. srpnja 2024. 07:59

    Komunalni redari promptno reagiraju na svaku prijavu izvođenja radova. U slučaju kršenja odredbi Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova, izdaju propisane sankcije izvođačima. Važno je napomenuti da Zakon i višekratne odluke Ustavnog suda ne dozvoljavaju potpunu zabranu građevinskih radova, već samo određeno limitiranje. Tako i gradska odluka nije primjenjiva na sve slučajeve koje građani prijavljuju. Odluka se odnosi isključivo na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine. To uključuje prethodne i pripremne zemljane radove (iskopi i sl.), tesarske, armiračke, betonske, zidarske, krovopokrivačke i druge građevinske radove u i oko građevine, koji se izvode uz pomoć radnih strojeva, kompresora, kamiona, građevinskih miješalica, udarnih čekića i sličnih naprava koje proizvode buku i prašinu. Komunalni redari su postupili po prijavi u navedenim ulicama te su utvrdili da radovi koji su u tijeku ne krše Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova, kao ni propisane razine buke i vrijeme izvođenja radova. Svjesni smo činjenice da ima puno aktivnih gradilišta te da ponekad i najmanji radovi znaju smetati okolnom stanovništvu. Međutim, potrebno je uzeti u obzir i činjenicu da sve djelatnosti trebaju raditi, te nije realno očekivati da netko može potpuno obustaviti sve svoje aktivnosti Na terenu smo konstantno i pokušavamo pronaći kompromise koji bi olakšali poslovanje iznajmljivačima, a s druge strane omogućili barem dio radova građevinskom sektoru.