Je

Tekst prijave

Je li dozvoljeno parkiranje barke na javnoj povrsini? Oduzima jedno parkirno mjesto.

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj8. srpnja 2024. 07:52

    Provjerimo.