Katastrofalna

Tekst prijave

Da li je moguce, da na autobusnoj stanici dobijemo normalnu čekaonicu da se ljudi ne moraju smrzavati, obzirom da ista radi samo od 7-15.

Lokacija

  1. Grad Rovinj
    Grad Rovinj26. veljače 2024. 08:54

    U tijeku je projektiranje i priprema za javni natječaj izgradnje novog kolodvora. Posjetite naše stranice i potražite dodatne informacije.