Klima

Tekst prijave

Klima se montira na vanjski zid u starom gradu?

Lokacija

  1. Prijavitelj
    Prijavitelj4. svibnja 2024. 14:56

    Ulica vrata valdibora

  2. Komunalni redari - tim2
    Komunalni redari - tim27. svibnja 2024. 14:02

    Kontroliramo