Koliki

Tekst prijave

Koliki je porez na "vikendice" u Rovinju od 2024.? Jer i dalje postoji puno praznih stanova i kuća od stranih državljana od koji nema neke koristi u proračunu grada, dapače na crno iznajmljuju svoje nekretnine. Hvala

Lokacija

  1. Grad Rovinj
    Grad Rovinj26. veljače 2024. 08:52

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2023_12_157_2423.html