Matije

Tekst prijave

Matije Vlačića Ilirika - svakodnevno jurcanje teretnih (kao i osobnih) vozila iznad dozvoljene brzine je nerijetko opasno po život. Vise puta je upućena žalba. Čak je na jednu ranije sličnu žalbu stavljen status “riješeno”, iako ništa nije riješeno! Uz to je i cesta užasno prljava jer se svakodnevno prevozi građevinski materijal. Da li treba da se desi prvo nesreća da bi se nešto poduzelo? U slučaju da se nesreća desi, imamo sve zabilješke koliko puta se podnijela žalba na ovaj problem i da ništa po tom pitanju nije urađeno. Da li stvarno želite odgovarati za potencijalnu nesreću? Da li je stvarno toliki problem u ovom stoljeću postaviti ležeće policajce, ako su vam kamere ili druga sredstva koja će prisiliti vozače da uspore preskupa?! Apeliramo (opet i iznova) da se podhitno riješi problem nesavjesnih vozača u ovoj ulici na relaciji od Konzuma do Amarina.

Lokacija

  1. Prometni redari Rovinj
    Prometni redari Rovinj12. veljače 2024. 11:07

    Policija nadležna za kontrolu brzine kretanja vozila.