Moli

Tekst prijave

Moli se grad Rovinj da postavi nove stupove. I regulira ovaj učestali nepropisan parking.

Lokacija

  1. Prometni redari - tim1
    Prometni redari - tim18. srpnja 2024. 07:48

    Razmotrimo mogućnosti.