Molimo

Tekst prijave

Molimo Vas da pokupite lišće koje smo prikupili na j.površini ( dvorište- Mattea Benussija 16 kod Caritasa ) . Ujedno Vam se zahvaljujemo što svaki puta to i učinite , po našoj zamolbi . Lp.

Lokacija

  1. Komunalni Servis Rovinj d.o.o.
    Komunalni Servis Rovinj d.o.o.7. studenoga 2023. 08:13

    Pokupimo.