Plaže

Tekst prijave

Ove godine problem s dovođenjem pasa na plaže koje nisu namijenjene za pse u zadnje vrijeme postaje sve izraženiji na plažama Zlatnog rta. Iako postoje jasno označene plaže za kupanje pasa, vlasnici često dovode pse na plaže koje nisu te namijene, te ih puštaju da ometaju mir ostalih posjetitelja plaža. Diljem rovinjskih plaža postoje mjesta na kojima je za pse dozvoljeno kupanje. Ona su sljedeća: *plaža u naselju Borik – od sjevernog zida rovinjske bolnice; *kamenolom u park šumi Zlatni rt – prije uspona sa sjeverne i južne strane; *plaža Škaraba u uvali na zapadnoj strani; *uvala Cuvi u zapadnom dijelu prema plaži Škaraba, te nakon beach bara prema turističkom naselju Villas Rubin; *bolničko naselje na plaži preko puta ulice Luigi Monti; *uvala Kaštelan prema turističkom naselju Amarin; *uvala Veštar na kraju bijelog puta poslije kampa Mon Paradis; *uvala Cisterna pored same cisterne. Predlažem sljedeće: * na svim ulazima u Park šumu postaviti jasne znakove na kojim plažama je dozvoljeno kupanje psima * jasno navesti koje represivne mjere su namijenjene u slučaju kršenja pravila * na plažama koje nisu namijenjene za kupanje pasa postaviti jasne znakove zabrane * uvesti kontrolu preko komunalnog redarstva tijekom dana (ukoliko se vlasnici pasa ogluše na naredbe, naplatiti im kaznu) Ne želimo situacije u kojima se psi otresaju po ručnicima, djeca se boje jer psi nisu na povodcu i slično.

Lokacija

 1. Prijavitelj
  Prijavitelj28. lipnja 2024. 11:05

  Sličnih prijava u posljednim tjednima već ima, ali se ništa ne poduzima: https://www.smartrovinj.com/prijave/psi-1906/

 2. Komunalni Redari Rovinj
  Komunalni Redari Rovinj28. lipnja 2024. 14:04

  Razmotrimo prijedlog.

 3. Prijavitelj
  Prijavitelj28. lipnja 2024. 14:31

  Hvala. Molim vas za povratnu informaciju s konkretnim planom.