Prodaja

Tekst prijave

Preko puta novog ulaza u kamp Amarin neki čovjek svakog jutra uz cestu prodaje razne proizvode sumljivog porijekla. Žalosno i sramotno da se ništa ne poduzima, a redari redovno prolaze tom cestom i prave se da ne vide. Takve bi stvari trebalo rješavati i bez prijave građana, jer to nije nešto šta se ne vidi i šta se ne zna.

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj11. srpnja 2024. 07:53

    Nadležna inspekcija upoznata.