Rupa

Tekst prijave

Ja ne znam koju rupu ste “Riješili” , ali ovu sigurno niste, a sve gora i gora je. Šaht se samo udubljuje, a rub od šahta ċe koštat nekog pa me zanima dali stvarno čekate da se nešto desi?

Lokacija

  1. Komunalni redari - tim3
    Komunalni redari - tim325. siječnja 2024. 18:49

    Izdan nalog izvođaču prekopa da isto sanira