Svaki

Tekst prijave

Svaki dan se galebovima baca kruh, i pravi smeće po pločniku. Kad ćete poduzeti, kazniti ženu koja kontinuirano svaki dan po nekoliko puta dnevno radi prekršaj?

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj29. prosinca 2023. 12:43

    Interveniramo