terase

Tekst prijave

terase se šire, i šire i šire. ima li kraja?

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj11. srpnja 2024. 07:49

    Redovito se provode kontrole i provjeravaju odobrenja. Nastaviti ćemo i dalje te pravovremeno reagirati prema onima koji se ne pridržavaju odobrenja.