Vrata

Tekst prijave

Vrata Valdibora 9, 2 jedna te ista motora vlasnici parkiraju u pješačkoj zoni i koriste ulicu kao parkiralište. Slali smo 8 prijava ništa niste rijeŝili. Čemu svrha onda ove aplikacije i prometnih redara u Rovinju ako redari nisu tjednima sposobni riješiti problem?

Lokacija

  1. Komunalni Redari Rovinj
    Komunalni Redari Rovinj10. srpnja 2024. 09:00

    Sankcionirano. Prekršaji nepropisnog parkiranja su i u nadležnosti policije. Hvala.