Zašto

Tekst prijave

Zašto je studencu dopušteno da stavljaju klime na ertu dole a običnim građanima koji možda i nemaju novaca moraju se snalazit i stavljati gore na krov ..Oderite njih koji imaju .

Lokacija

  1. Komunalni redari - tim2
    Komunalni redari - tim219. rujna 2023. 11:56

    Kontroliramo